Unga Synskadade

De två kompisarnas blogg

Utmaningar med att uppfostra ett barn med funktionsvariation

Som förälder ställs man inför en hel del utmaningar när det gäller att uppfostra ett barn med funktionsvariation. Dessa utmaningar kan handla om allt från fysiska till psykiska till sociala aspekter av barnets funktionsvariation.

Det kommer krävas mycket tid, energi och kreativitet från dig som förälder. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska göra för att hjälpa sitt barn, och mycket handlar såklart om vilka svårigheter just ditt barn har.

I denna artikel titta vi närmare på några av de utmaningar som föräldrar till barn med funktions kan möta, och vi ger lite tips på hur man kan hantera dem.

Fysiska utmaningar

En av de främsta utmaningarna du kommer ställas inför som förälder till ett barn med funktionsvariation är alla de fysiska svårigheter som barnet kanske ständigt måste hantera. Detta kan handla om allt från fysisk smärta till svårigheter med att göra vissa rörelser.

Det är mycket viktigt att du pratar med barnet om dessa svårigheter, och hjälper honom eller henne att lära sig hur man bäst hanterar dem. Idag finns det en hel del hjälpmedel och stöd som kan underlätta för barn med olika fysiska funktionsvariationer. Det är alltså viktigt att du utforskar alla dessa möjligheter, och använder dem på ett sätt som passar just ditt barns behov och svårigheter.

Psykiska utmaningar

Ett annat stort problem som föräldrar till barn med funktionsvariation ofta ställs inför är alla de psykiska svårigheter som barnen kan ha. Detta kan handla om allt från depression och ångest till andra beteendeproblem.

Återigen är det mycket viktigt att du pratar med barnet om dessa svårigheter, och hjälper honom eller henne att lära sig hur man bäst hanterar detta. Det finns idag mycket bra och professionell hjälp att få för olika psykiska funktionsvariationer. Prata med barnets läkare eller annan medicinsk personal för att se till att ditt barn får den hjälp som behövs.

Ekonomiska utmaningar

Av förklarliga skäl krävs det ofta mycket mer tid och pengar för att ta hand om ett barn med funktionsvariation. Detta ställer givetvis stora krav på föräldrarna, och kan leda till ekonomiska utmaningar.

Det finns idag dock ett flertal olika stöd och bidrag som man som förälder till ett barn med funktionsvariation kan ansöka om, utöver barnbidraget som alla föräldrar får. Hos barnbidrag.info kan du läsa närmare om vilka bidrag du som förälder kan få.

Sociala utmaningar

Det finns även en social aspekt att tänka på när det gäller funktionsvariationer. Barn med olika funktionsvariationer kan ha svårt att socialisera sig på samma sätt som barn som inte har dessa funktionsvariationer.

Detta kan t.ex. vara tydligt om ditt barn inte kan delta på samma aktiviteter som de barnen i hans eller hennes ålder. Som tur är finns det idag många aktiviteter och sporter som är anpassade för personer med funktionsvariation.

Rulla till toppen