Unga Synskadade

De två kompisarnas blogg

Vanliga problem man kan stöta på som synskadad

Det är svårt att leva med ett funktionshinder. Men de svårigheter som du står inför är inte oöverstigliga, och kom ihåg att många människor innan dig faktiskt tagit sig förbi dessa hinder.

Den här artikeln kommer titta lite närmare på de utmaningar som man ställs inför som synskadad. Vi kommer dock börjar med att prata om vad det innebär att vara synskadad och därefter fortsätter med att diskutera några av de hinder som kan stå i vägen för dig på grund av detta tillstånd.

Orsaker till en synnedsättning

Synnedsättning kan orsakas av en mängd olika faktorer. Det kan handla om allt från brytningsfel till ärftliga sjukdomar.

Synnedsättning är helt unik för varje individ, och hur pass allvarlig synnedsättning personer har kan varierar avsevärt. Två personer med samma ögonfel kan har helt och hållet olika symptom och upplever världen på ett helt olika sätt. Med det sagt ställs inte alla synskadade inför samma hinder, utan det kan variera en hel del från person till person.

Att läsa med en synnedsättning

Som man kanske kan lista ut det kan vara en stor utmaning att läsa med en synnedsättning. För de personer som trots synskada ännu kan se saker och ting, kan detta problem lösas genom att den tryckta texten är tillräckligt stor, har god kontrast och lättläst typsnitt.

För de personer som är helt blinda innebär det dock inte att de inte kan läsa. Det finns så kallad punktskrift som man läser genom att föra fingertopparna över dessa punkter.

Socialt liv med en synnedsättning

För de flesta människor som nyligen har fått diagnosen synnedsättning är det svårt att rent mentalt våga sig ut bland människor igen eftersom de är rädda för vad som kommer att bli annorlunda.

På lång sikt är det viktigt att återgå till sina gamla vanor och göra så många saker som möjligt som man gjorde innan synskadan. Om du tidigare exempelvis alltid har gått ut med vänner och tagit en drink varje helg, försök att isåfall fortsätta med detta.

Rulla till toppen