Unga Synskadade

De två kompisarnas blogg

Hur småbarnsföräldrar kan stötta sitt funktionsnedsatta barn med utveckling och lärande  

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan innebära många utmaningar och en del oro. Samtidigt är det viktigt att se till att barnet får den bästa möjliga starten i livet och att stötta barnets utveckling och lärande på flera olika sätt. 

I denna artikel tittar vi närmare på hur småbarnsföräldrar kan stötta sitt funktionsnedsatta barn med utveckling och lärande, samt ge tips på hur man kan hitta stöd och hjälp för att möta de utmaningar som kan uppstå. 

Många appar kan ge bra stöd

Idag finns det många olika appar och digitala verktyg som kan ge bra stöd till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning, även kallat funktionsvariation. Dessa appar kan vara användbara på olika sätt, t.ex. för att hjälpa barnet med lärande, för att förbättra kommunikationen med barnet eller för att underlätta vardagen. 

En av de vanligaste typen av appar för föräldrar och barn med funktionsnedsättning är läroappar. Dessa appar kan hjälpa barnet att lära sig olika saker, t.ex. att räkna, läsa eller lära sig namn på olika saker. Många av dessa appar är anpassade för barn med olika typer av  funktionsnedsättning, t.ex. synnedsättning, hörselnedsättning eller utvecklingsstörning. 

Det finns också appar som kan hjälpa barnet att förbättra sin kommunikation. Dessa appar kan  innehålla bilder, ljud och text som barnet kan använda för att få uttrycka sig eller för att göra sina önskemål kända. Dessa appar kan vara användbara för barn som har svårt att prata eller för barn som har svårt att uttrycka sig på annat sätt. Kom ihåg att det finns många olika appar som kan ge stöd till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning, och att det är viktigt att välja de appar  som passar barnets individuella behov. 

Ge barnet möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen

Att ge barnet möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen är viktigt för barnets utveckling och lärande. Det kan också bidra till att barnet får en positiv självkänsla och att barnet känner sig tryggt och självständigt. 

Det kan vara bra att ge barnet möjlighet att prova på olika aktiviteter och saker, så att barnet kan  hitta det intressen som de tycker om. Detta kan vara allt från att måla, bygga med Lego eller att delta i olika fritidsaktiviteter. Om barnet har ett specifikt intresse, kan det vara bra att stötta barnet  i att utforska detta intresse på djupet. Detta kan innebära att låna böcker, titta på filmer eller besöka museer som handlar om det intresset. 

Att ge sitt barn möjligheten för detta blir såklart allt mer viktigt i takt med de blir äldre. Det är viktigt att se till att barnet har tillgång till utvecklas även i ung ålder, så att det kan ta reda på vad det är intresserat av och utveckla sina färdigheter. 

Ha kunskap om barnets funktionsnedsättning och behov

När föräldrarna har kunskap om barnets funktionsnedsättning och kan förstå barnets behov så kan det hjälpa barnet att må bättre och att utvecklas på ett bra sätt. 

Det är viktigt att föräldrarna har kunskap om barnets funktionsnedsättning så att föräldrarna kan förstå barnets specifika behov. Detta kan innebära att läsa om olika funktionsnedsättningar, att prata med proffs (t.ex. läkare eller specialpedagoger), och att delta i olika grupper för föräldrar med barn som har funktionsnedsättning.

Rulla till toppen